واحد انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر شهرستان رشت

هرمجموعه‌ی انجمن اسلامی درهر کجای این کشور،یک سنگر است.این یک سنگر فرهنگی و فکری است؛سنگری است که سلاح در آن، سلاح دین،تدبیر ،علم،فکر و فرهنگ است.مقام معظم رهبری

واحد انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر شهرستان رشت

هرمجموعه‌ی انجمن اسلامی درهر کجای این کشور،یک سنگر است.این یک سنگر فرهنگی و فکری است؛سنگری است که سلاح در آن، سلاح دین،تدبیر ،علم،فکر و فرهنگ است.مقام معظم رهبری

            نام و نام خانوادگی                     مسئولیت                     دوره مسئولیت

             سعیدرضائی                         مسئول انجمن                          92-93

             میلاد عبادی                         جانشین انجمن                         92-93

             مهدی زاهدپسند             معاونت انجمن(واحدعلمی)                92-93

             علی حسن زاده              معاونت انجمن(واحدفرهنگی)             92-93

             فرشاد مقبولی                   مسئول امور کتابخانه                    92-93

             محمد جوینده                 مسئول برگزاری نمازجماعت              92-93

            علیرضا حسن پور                   مسئول نشریه                          92-93  


 
                                                      

                                         واحد روابط عمومی دبیرستان امیرکبیر رشت
 

            

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۰۲
سعید رضائی

 

شما مجموعه ای هستید که سعی می کنید نگذارید کسی غرق بشود،نگذارید کسی اشتباه کند،نگذارید کسی متوقف بماند.

معلوم است که عنصر غریق نجات شنایش باید از شنای دیگران خیلی بهتر باشد و الا نه فقط غریق را نمی تواند نجات بدهد،که خودش هم غرق خواهد شد،پس باید خودتان را قوی کنید،بنیه اعتقادی و بنیه اخلاقی را باید قوی کنید. 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۴ ، ۱۶:۳۴
سعید رضائی