واحد انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر شهرستان رشت

هرمجموعه‌ی انجمن اسلامی درهر کجای این کشور،یک سنگر است.این یک سنگر فرهنگی و فکری است؛سنگری است که سلاح در آن، سلاح دین،تدبیر ،علم،فکر و فرهنگ است.مقام معظم رهبری

واحد انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر شهرستان رشت

هرمجموعه‌ی انجمن اسلامی درهر کجای این کشور،یک سنگر است.این یک سنگر فرهنگی و فکری است؛سنگری است که سلاح در آن، سلاح دین،تدبیر ،علم،فکر و فرهنگ است.مقام معظم رهبری

            نام و نام خانوادگی                     مسئولیت                     دوره مسئولیت

             سعیدرضائی                         مسئول انجمن                          92-93

             میلاد عبادی                         جانشین انجمن                         92-93

             مهدی زاهدپسند             معاونت انجمن(واحدعلمی)                92-93

             علی حسن زاده              معاونت انجمن(واحدفرهنگی)             92-93

             فرشاد مقبولی                   مسئول امور کتابخانه                    92-93

             محمد جوینده                 مسئول برگزاری نمازجماعت              92-93

            علیرضا حسن پور                   مسئول نشریه                          92-93  


 
                                                      

                                         واحد روابط عمومی دبیرستان امیرکبیر رشت
 

            

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۵/۰۴
سعید رضائی