واحد انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر شهرستان رشت

هرمجموعه‌ی انجمن اسلامی درهر کجای این کشور،یک سنگر است.این یک سنگر فرهنگی و فکری است؛سنگری است که سلاح در آن، سلاح دین،تدبیر ،علم،فکر و فرهنگ است.مقام معظم رهبری

واحد انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر شهرستان رشت

هرمجموعه‌ی انجمن اسلامی درهر کجای این کشور،یک سنگر است.این یک سنگر فرهنگی و فکری است؛سنگری است که سلاح در آن، سلاح دین،تدبیر ،علم،فکر و فرهنگ است.مقام معظم رهبری

 

شما مجموعه ای هستید که سعی می کنید نگذارید کسی غرق بشود،نگذارید کسی اشتباه کند،نگذارید کسی متوقف بماند.

معلوم است که عنصر غریق نجات شنایش باید از شنای دیگران خیلی بهتر باشد و الا نه فقط غریق را نمی تواند نجات بدهد،که خودش هم غرق خواهد شد،پس باید خودتان را قوی کنید،بنیه اعتقادی و بنیه اخلاقی را باید قوی کنید. 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۲۹
سعید رضائی